Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Birincisini 23-26 Mart 2023 tarihlerinde, farklı departmanlardan uzmanların katılımı ile gerçekleştirdiğimiz ‘’İmmüno-Romatoloji Sempozyumu’’nun ikincisini 15-18 Şubat 2024 tarihlerinde yapmayı planlandık.

İmmüno-Romatoloji Sempozyumu’nun hedeflerini immün sistemin temel çalışma prensiplerinin kavranması ve inflamatuvar hastalıkların immunopatogenezlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak olarak belirlemiştik. İlk sempozyumda bu hedeflere ulaştığımızı düşünüyoruz. Başta Romatoloji uzmanları olmak üzere, temel ve klinik immünoloji, nefroloji, dermatoloji, göz, gastroenteroloji, fizik tedavi ve çocuk romatoloji uzmanlarının katılımı ile immün sistem ve patolojileri birçok yönü ile tartışılmış ve farklı bakış açıları ortaya konulmuştur.

İmmün sistem ve kronik inflamatuvar hastalıklar üzerine çok sayıda temel ve klinik çalışma yapılmaktadır. Yeni veriler ışığında, immün sistem hakkındaki bilgiler değişmekte ve kronik inflamatuvar hastalıkların tedavisinde yeni ve farklı ajanlar geliştirilmektedir. İmmün sistem hakkındaki yeni bulguların tartışılması, yeni araştırma projelerinin geliştirilmesi ve inflamatuvar hastalıkların tedavilerindeki son gelişmelerin tartışılması amacıyla İmmüno-Romatoloji Sempozyumlarının süreklilik kazanması gerektiğini kanaat getirdik. Bu beklentileri karşılamak için farklı ve geniş bir bilimsel program ile sempozyumun ikincisi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

İmmüno-Romatoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu adına, sempozyuma katılımınızı bekler, desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Sempozyum Başkanları
Prof Dr. Veli YAZISIZ
Doç. Dr. Atalay DOĞRU